۱۳۸۹ مهر ۲۸, چهارشنبه

رهبرجان این تواضعت ما را کشته!

رهبر در قم فرمودند:"امیدوارم این سفرم هم مثل سفر ده سال پیشم منشاء خیر و برکت شود." عجب تواضعی! باور کنید خود پیغمبر هم در سفرهایش به مناطق مختلف چنین ادعایی نداشت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر