۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه

سوتی بامزه برنامه رادیویی "...واما امشب"!

دیشب توی ماشین نشسته بودم و از شبکه جوان برنامه ساعت هشت شب "...واما امشب" درباره حج را گوش می‌کردم، که یک مرتبه از خنده ترکیدم و مجبور شدم ماشین را کنار بکشم! ماجرا ازین قرار بود که گزارشگر برنامه از مردم ‌پرسیده بود چه‌جوری به حج می‌روند و حالا پاسخ‌ها به‌این ترتیب پخش می‌شد:"با آمادگی کامل"، "با قلبی پاک"، "با خلوص نیت"...که ناگهان کسی گفت:"با هواپیما"! شما بودید نمی ترکیدید؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر