۱۳۸۸ آبان ۲۴, یکشنبه

خیلی بامزه است که در ایران فحش دادن به روسیه جرم است و در روسیه نیست!

خیلی جالب است که مردم را در خیابان‌ها به‌خاطر شعار دادن علیه روسیه با باتوم می‌زنند و به‌زندان می‌اندازند، اما در خود روسیه با مخالفانشان چنین رفتاری ندارند! در نمازجمعه و حرف‌های رهبر بارها شنیده‌ایم که " عده‌ای در خیابان‌ها به جای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، شعارهای انحرافی و ضدانقلابی مرگ بر چیزهای دیگر سرمی‌دهند!" یعنی این‌ها اینقدر ذلیل شده اند که حتی نمی‌توانند بگویند مردم شعار "مرگ بر روسیه" و "مرگ بر چین" سرمی‌دهند؟! و تازه شعار علیه این دو کشور سوسیالیستی و ضدمذهب را انحرافی و ضدانقلابی می‌دانند. حتی جرات اسم بردن از روسیه و چین را نداند. در تاریخ به خاطر دارید کشور تا این حد مقابل بیگانه زبون و ذلیل شده باشد؟
بعدش هم از کی تا حالا شعارهای "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر استکبار" شده است شعار ضدانقلابی؟ مگر شما موافق دیکتاتوری و استکبار هستید؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر