۱۳۹۰ فروردین ۱۱, پنجشنبه

خاک بر سرت بشار اسد: مشاوران سپاه اگر کار بلد بودند، برای خودشان می کردند!

می‌بینیم افتاده‌ای به فریاد زدن درباره "فتنه" و "الفتنه" و به قدری ناشی هستی که زود خود و مشاوران سپاهیت را لو داده‌ای! بعد از آن هم که از " خاموش‌کردن فتنه" گفتی و این که خود "امت" باید این فتنه را خاموش کنند، باز کار خودت را در استفاده از کلام سپاه و رهبر خراب‌تر کردی.
آخر مرد حسابی، سپاه اگر کار بلد بود که آشفتگی‌های درون خودش را جمع و جور می‌کرد، به زور ساندیس بسیج را برای کشتن مردم نمی فرستاد و چنین سراسیمه در مقابل مردم قدعلم نمی‌کرد! پس خاک بر سر تو که مشاورانت را از سپاه انتخاب کرده‌ای و حتی نمی‌دانی وضعیت جنبش سبز با قیام‌های کشورهای عربی متفاوت است!  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر