۱۳۸۹ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

تقدیم به 3 سه شنبه عزیز سبز!

بچه که بودیم می خواندیم: : امشب شب سه شنبه ست، فردا شب هم سه شنبه ست؛ این سه سه شب، آن سه سه شب؛ هر سه سه شب، سه شنبه ست!

۱ نظر: