۱۳۸۹ دی ۳۰, پنجشنبه

کارشناس نابغه " دیروز امروز فردا" این چنین به جنگ فتنه آمد!

امشب برنامه دیروز امروز فردا یک نابغه فسیل به نام دکتر ابهری را دعوت کرده بود که گفت: " سال ۱۳۷۱ یعنی زمان اصلاحات اولین ماهواره فارسی زبان به هوا رفت!" رنجبران مجری برنامه تذکر داد:" البته ۱۳۷۱ دوره اصلاحات نبود" ابهری گفت:" خوب بعد از اصلاحات بوده"!!! و رنجبران گفت:" بعدش هم نبوده. اصلا بگذریم!" و ابهری گفت:" منظورم این بود که مقام عظمای ولایت هشدار دادند..." بعد هم گفت که شبکه های من و تو 1و 2 و فارسی 1 به نظام ضربه می زنند، چون من و تو از شبکه آرتی ال انگلستان است.
باز صد رحمت به حسین بازجو که بعد از یک ربع تمرین اسم مایکل لدین را شکسته بسته تلفظ می کند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر