۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

آش به قدری شور شد که 20.30 هم در معرفی مهمانان هسته ای کم آورد!

مهمانان بازدید تاسیسات هسته ای چنان از کشورهای پرت و پلا بودند که 20.30 هم رویش نشد اسم شان را ببرند. اما در اعلام مهمانان نیامده به کشور، شاهکار زد: امریکا، انگلیس و آلمان که دعوت نشده بودند، اتحادیه اروپا هم که تحت فشار امریکا فریب خورد و نماینده نفرستاد. از پین و روسیه انتظار می رفت شرکت کنند که آن ها هم فقط و فقط به دلیل دیر دعوت شدن و عدم هماهنگی نتوانستند بیایند. به نظر شما پس چه کشورهایی آمده بودند؟ از 120 کشور حاضر تنها کشوری را که 20.30 رویش شد نام ببرد، ونزوئلا بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر