۱۳۸۹ مرداد ۳۱, یکشنبه

باز هم شیرین کاری "آقا" برنامه های سیمای ضرغامی را به هم ریخت!

درحالی که بارها از صبح امروز تا بعد از افطار، شبکه های مختلف سیما زیرنویس کرده بودند که سریال "درمسیر زاینده رود" ساعت ده و نیم شب پخش می شود، امشب سخنرانی "آقا" - که بگو و بخندش بی شباهت به شیرین کاری نبود!- با دانشگاهیان  دانشگاه ندیده ساندیس خور، این سریال بعد از ساعت یازده شب پخش شد و "آقا" کلی فحش و بدوبیراه از طرف مردم منتظر سریال، برای خودش خریداری کرد! به این ترتیب سریال بعدی و برنامه های شبکه های دیگر هم تا آخر شب به هم ریخت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر