۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

الحق که این "سید محمود" در کارکردن تبحر نداشته باشد، در تعطیل کردن مملکت نفر اول است!

احمدی نژاد از امروز عملا مملکت را تعطیل کرد و این تنها کاریست که خیلی خوب بلد است. با نصف شدن ساعت کار ادارات عملا عملکردشان از نصف هم پایین تر آمده. ارباب رجوع هم که انجام کارش را در ماه رمضان ناممکن می بیند، ترجیح می دهد در خانه بماند. پس کارها تلنبار می شوند و خیابان ها خلوت! اقتصاد تحریم زده نیم بند مملکت هم که باز و تعطیل بودنش توفیری نمی کند. این وسط بنده خدا کاسب ها که  این روزها مگس می پرانند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر