۱۳۸۸ اسفند ۵, چهارشنبه

حیدر مصلحی: من کی گفتم ریگی را سربازان گمنام امام زمان پاکستان دستگیر کردند؟

مصلحی در پاسخ به خبرنگاران درمورد چگونگی دستگیری گفت که این عملیات خیلی خیلی پیچیده بود. بعد هم نقشه ای از جیبش درآورد که با فونت 99 نام سیستان و بلوچستان روی آن نوشته بود و گفت: فقط مجازم همین را بگویم که عملیات اینجا انجام شد. بعد هم گفت که این نقشه را برای چاپ به روزنامه همشهری هم داده است! او در پاسخ یکی از خبرنگاران ماسک زده که با صدای تغییریافته اصرار در جزئیات عملیات داشت، گفت:" بچه مگر تو را نفرستاده بودیم صداوسیمای فارس؟ توی برنامه خودت کم گند زدی، اینجاهم آمده ای" یامین پور که لو رفته بود گفت:" چطور شما که خیلی کاردرست و باهوشید، فهمیدید ریگی در هواپیمای قزاقستان بوده؟" مصلحی گفت"ابله اگر از پاکستان می اوردیمش که همه می فهمیدند!" مصلحی با شنیدن پچپچه حضار گفت"من کی گفتم که سربازان گمنام امام زمان پاکستان ریگی را گرفته اند؟ اصلا شما همه از ایادی دشمن هستید و خودی هایتان بدتر از غیرخودی است!" بعد هم جلسه را ترک کرد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر