۱۳۸۸ بهمن ۸, پنجشنبه

مناظره روبه فردا از معاشقه به خودارضایی تک نفره رسید!

برنامه "روبه فردا" که با اسم مسخره جدیدش "دیروز امروز فردا" پخش میشود، دیشب به دروغ های  تک نفره رسایی که بی شباهت به خودارصایی ذهنی او نبود، بسنده کرد. حرف های بی سروته او بی شباهت به یک خودارضایی تلویزیونی نبود! پوریامین هم خیلی ذوق کرده بود و همیشه نگران وقت بود، گفت که خوب فردا تعطیل است و فعلا وقت داریم! دیگر افتضاحی که یامین پور به بار آورد، وقتی بود که خواست یک آیه را بخواند که وسطش ماند و نتوانست ادامه بدهد! بعد با التماس به رسایی نگاه کرد و کمک خواست اما رسایی هم که از چهره آشفته یامین پور تعجب کرده بود هول شد و به زحمت ماست مالی کرد. رسایی سبزها را چهار دسته کرد و یکی از آنها را یبز منحرف نامید و گفت که اینها از اول انقلاب هم بوده اند! بعد هم گفت که در جنگ جمل عده ای پول گرفتند، مثل حالا که عده ای پول گرفتند و گفتند که ما شاهدیم در زندانها تجاوز شده (جالب است که او نماینده مجلسی است که گزارش کهریزک را تایید کرده).

بعد هم با لبخند نفرت انگیزش برای تفرقه انداختن چندین بار تکرار کرد:"حالا خوشبختانه این نخبگان هم برگشتند . مثل شخص حر که  در عاشورا برگشت و کشته شد!"

دیگر نکته جالب این بود که برخلاف اظهارنظر دولت کودتا که تاکنون تظاهرات جنبش سبز را انکار می کرد، رسایی اعتراف کرد که: در نیویورک عده ای هرشب جلوی هتل ساعتها شعار می دادند!    


۱ نظر:

  1. http://www.ayandenews.com/news/18008
    آدم دروغگو كم حافظه هم مي شود !!!

    پاسخحذف